Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σε αυτό το σπίτι δεν πετάμε φαγητό!

Η σπατάλη τροφίμων είναι ένα σημαντικό πρόβλημα με σοβαρό αντίκτυπο στην οικιακή οικονομία, το περιβάλλον και τις κοινωνικές ανισότητες. Συχνά, κάνουμε μικρά ή μεγάλα λάθη που οδηγούν στο πέταγμα τροφίμων, κάτι που θα μπορούσε να αποφευχθεί υπό άλλες συνθήκες.

Ανοίγουμε τον φάκελο "Σπατάλη Τροφίμων"

Υπάρχει άραγε κανείς που να διαφωνεί ότι η σπατάλη τροφίμων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο; Ανοίγουμε τον φάκελο: «Σπατάλη Τροφίμων», ως αντίλογο στις κοινωνικές ανισότητες και τις σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον προϋπολογισμό των νοικοκυριών. Η σπατάλη τροφίμων δεν υποδηλώνει ευμάρεια..Ας την περιορίσουμε προς όφελος της κοινωνικής αλληλεγγύης και του οικογενικού προϋπολογισμού.

Σελίδες